Maak een keuze:


Wij hanteren de algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van de centrale bond van meubelfabrikanten (CBM) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, d.d. 17 maart 2007 onder nummer 17/2007.

Een exemplaar hiervan kunt u downloaden via de button.